Christian Verwoerd Lyrics

Op Weg Naar Emmaüs by Christian VerwoerdWe liepen daarzo met z’n tweeën richting Emmaus
We spraken met elkaar over wat er was gebeurd
Het onderwerp van ons gesprek was Hij, Jezus uit Nazareth
Waarvan we hoorden hoe Hij gekruisigd werd

Het idee dat Hij er niet meer was, drukte zwaar op ons
En niets waar ik of Kleopas de troost nu nog in vond
Had de dood zelfs bij die Man van God dan toch het laatste woord
O, in elk geval was onze hoop vermoord

Terwijl we zo druk pratend een heel stuk af hadden gelegd
Kwam plotseling een man bij ons die meeliep op de weg
Hij las de droefheid af van ons gezicht en vroeg er ons toen naar
Zeg, waar praten jullie over met elkaar

Maar bent u dan de enige vanuit Jeruzalem
Die niet weet wat er is gebeurd, zo vroegen we aan hem
En dus begonnen wij hem te vertellen hoe bijzonder Jezus was
En hoe Hij zieken van elke kwaal genas

Maar ook hoe Hij door onze leiders uitgeleverd werd
Ze zagen Jezus als een overtreder van de wet
En wij, wij hoopten zo dat Hij het was die ons verlossen zou
Dus u begrijpt wel, Zijn dood bracht ons in rouw

Er waren er, zo vervolgden we, die gegaan zijn naar het graf
Het schijnt dat zij daar zagen dat zijn lichaam daar niet lag
Ze hadden er zelfs engelen gezien die zeiden dat Hij leeft
Maar zelf zijn wij niet bij het graf geweest

Toen we alles zo vertelden aan de man die bij ons was
Begon hij uit te leggen dat dit alles nodig was
Dat de Messias lijden moest voor ons, zoals al was voorzegd
En zo verklaarde hij ons alles uit de Wet

Hoe vroeger al was uitgezien, hopend op Gods trouw
Naar Iemand die de zonden van het volk dragen zou
Het was Gods plan dat de Messias Zelf het lijden zou doorstaan
Om zo Zijn heerlijkheid, Zijn glorie in te gaan

Ondertussen waren we al bijna bij ons huis
De onbekende man wilde verder op zijn reis
Maar we nodigden hem uit bij ons en drongen erop aan
Om nu het laat werd toch met ons mee te gaan

Terwijl hij bij ons binnen was, gebeurde het opeens
Hoe het kwam dat wij het zagen, we weten het niet eens
Maar terwijl hij dankte en de broden brak, ontdekten wij verrast:
Het was Jezus Zelf die hier bij ons was!

Op hetzelfde ogenblik verdween Hij weer uit ons gezicht
Maar de duisternis in ons had plaatsgemaakt voor stralend licht
We waren eerst zo hopeloos en down en voelden ons zo zwak
Maar dat veranderde toen Jezus met ons sprak

Ja, ons hart werd brandend toen Jezus met ons sprak
Wij veranderden toen Jezus met ons sprak! Contributor: Lietje xx Lietjexx


Do you like this song?

Buy it in AmazonChristian Verwoerd lyrics are property and copyright of their owners.
All lyrics provided for educational purposes and personal use only.
Commercial use is not allowed.

Comments

Op Weg Naar Emmaüs
Christian Verwoerd